Ласкаво просимо! м.Трускавець, вул.Стуса, 4,офіс, 8А тел. (+3803247) 5-43-06  
Вибір мови
Вибір мови інтерфейсу:

English Ukraine

Меню
 Головна
 Концепція навчання
 Послуги
 Фотогалерея
 Зворотній зв'язок
 Рейтинг
 Про нас
 

Додаткове завдання

Моя історія

Children

На даний момент Ви знаходитеся на сторінці: Концепція навчання

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ.

Курси вивчення іноземних мов були засновані в 1993 році в місті Трускавець. Мета-допомога школі у формування творчої особистості для відродження інтелектуального потенціалу країни.

Практична мета навчання полягає в оволодінні учнями іноземною мовою як засобом спілкування в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання і письмо) формі в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах
Навчання здійснюється за методикою інтенсивного навчання іншомовного спілкування розробленою високо кваліфікованими викладачами Дрогобицького державного педагогічного університету та на основі матеріалів наданих Британською Радою в Україні із залученням кращих сучасних вітчизняних та іноземних джерел, та використовуючи консультації, надані волонтерами Корпусу Миру США. Програма охоплює 8 рівнів:
0) діти дошкільного віку
1) початковий: школярі віком7-8 років
2) середній: школярі віком 9-13 років
3) вищий: школярі віком 14-16 років
4) вдосконалення: школярі 17років, студенти.
5) курс для дорослих (ділове спілкування)

А1 Beginner початковий рівень НАВИЧКИ
==============================================
• Вивчення правил читання та вимови
• Подолання мовного бар`єру
• Переклад простих речень з англійської мови на українську та навпаки
• Вміння писати невеликі повідомлення на загальні теми
• Заповнення різних форм з персональними даними
• Вміння обмінюватись інформацією в межах знайомих тем та видів діяльності
• Вміння підтримати щоденну телефонну бесіду
• Розуміння основної ідеї короткого звукового тексту
• Будувати нескладні діалоги, обмінюватись репліками
• Граматика:
• Alphabet and Numerals, Pronouns and Adjectives, Noun-singular and plural forms, Articles, Simple Question forms, Present Simple, Modal verbs, Past Simple, There is, there are, Like+verb+ing, to be going to
• Словниковий запас 600-700 слів.

A2 Elementary елементарний рівень НАВИЧКИ
*Закріплення навичок слухання та розуміння у вигляді простих інформаційних блоків
*вміння обговорювати плани на майбутнє
*розуміння основного змісту бесіди та тексту
*робити повідомлення на основі почутого матеріалу
*вміння коротко повідомити новини
*прослуховувати та перекладати пісні
*вміння спілкуватись в побутових ситуаціях
*написати невеличкий діловий лист, e-mail та повідомленя
Граматика:
Possesive and Demonstrative pronouns, Past Simple forms “ to be”, there was, there were, Present Simple or Present Continuous, pronouns some, any, no; How much, many, Degrees of Comparison, would like, Present Perfect, Present Perfect or Past Simple.
• Словниковий запас 1000-1300 слів.

B1 Pre-Intermediate нижче середнього НАВИЧКИ
*Навички розмовної мови, які потребують імпровізації, здатність чути ключові слова та фрази, робити висновки,
*розуміння телефонних розмов, повідомлень без допомоги,
*вміння перекладати адаптовану літературу,
*вміння ясно сформулювати своє ставлення до людей та предметів
*робити розгорнуті повідомлення на основі почутого та прочитаного
*писати особисті та ділові листи.
Граматика: Past Simple: Regular and Irregular verbs, Future Continuous and to be going to, will, won`t, Comparative Constructions, Phrasal verbs: look, take, get, go, verb Infinitive, verb+gerund, may, might, must, had to, can, could, Present Conditional, past Conditional, Passive Voice.
• Словниковий запас 1400-1800 слів.

B2 Intermediate середній рівень. НАВИЧКИ
Навички успішного вживання мови в стандартних та нестандартних ситуаціях, розуміння головного змісту в складному літературному тексті,
*вміння заповнювати документи-анкети, декларації, тощо.
*навички написання інформаційних звітів, реклами, опис місця та ситуації,
* вміння приймати участь а переговорах, вести переписку з носіями мови без труднощів, розуміти на слух програми, передачі, які містять багато нової лексики,
* цей рівень забезпечує достатній рівень знань необхідний для початку роботи в іноземній компанії
Граматика: Sequence of Tenses, Direct and Indirect Speech, Modal verbs and their Substitutes, Active and Passive Voice, Phrasal words, Conditional sentences.(III types)
• Словниковий запас 2000-2500 слів.
• C1 Upper-Intermediate вище середнього
• Вміння усно і письмово викласти зміст текстів професійного характеру почутих або прочитаних на іноземній мові,
• Вміння складати та перекласти ділові листи,
• Вміння писати інструкції та керівництва,
• Вміння відстоювати свою позицію, сперечатись та погоджуватись з співрозмовником,
• Вміння чітко та грамотно виражати свої думки, оперувати простими та складними синтаксичними конструкціями,
• Навики роботи з візуальними джерелами інформації, описання складних креативних ситуацій,
• Вміння написати біографію, оповідання в заданому жанрі, рецензію на фільм або на книгу,
• Навики читання оригінальної англійської літератури.
• Граматика:
• Tense Forms, Adjectives, Adverbs, comparison,Definite and Indefinite Articles, would rather, had better, Used to, Be used to, get used to, wish structures, Gerund and Infinitives, Participial constructions, conditionals-Unreal Past, Clauses, Linking words, Emphatic Structures.
• Словниковий запас 3000-4000 слів.
• Advanced-поглиблений курс навчання
• Цей курс дозволяє поглибити знання в граматиці, а також ознайомитись із стилістикою
• Поширюється лексичний запас, володіння складними типами граматичних конструкцій,
• Можливість міняти стиль спілкування в залежності від ситуації,
• Можливість навчання специфічним дисциплінам в іншомовному середовищі,
• Написати діловий лист з чіткою аргументацією та посиланнями на норми положень та законів.
• Граматика:
• Obligation, permission, ability and willingness; I wish if only, as if, though, it’s time, verbs, adjectives, nouns with prepositions, word formation, Passive voice, Causative form, Pronouns/Determinres.
• Словниковий запас 3000-3500 слів.

Сучасність дає нам набагато більше можливостей для подорожей та спілкування, ніж світ ще 20 років тому. Завдяки розвитку інтернету люди, що знаходяться за межами однієї держави, спілкуються між собою набагато частіше, ніж раніше. Немає нічого дивного у тому, що вивчення іноземних мов стало необхідністю для сотень тисяч людей, кожна з яких щорічно обирає найбільш відповідний для неї спосіб навчання на курсах іноземних мов.
Для реалізації потреб сьогодення створені та успішно працюють групи для дорослих із спеціалізацією лексики :
1) англійська, німецька для медичних працівників
2) англійська, німецька для обслуговуючого персоналу (санітарки, офіціанти)
3) англійська, німецька для працівників адміністрацій установ.

Сутність інтерактивного навчання вбачаємо в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємо навчання (колективне, групове навчання в співпраці, а наші навчальні групи мають наповненість від 7 до 10 слухачів в групі) де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб`єктами навчання. Саме інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують усі рівні пізнання. (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання), розвивають критичне мислення, рефлексію, уміння розмірковувати, розв`язувати проблеми.

Активний граматичний, фонетичний та лексичний матеріал опрацьовується на кожному етапі навчання у спілкуванні при підключенні свідомої аналітичної діяльності учнів. Систему навчання намагаємося подавати послідовно, логічно та освітньо обґрунтовано. 7сходинок формату включають Мотивацію, Активізацію, Модель-Пояснення, Реакцію, Розгорнуте Читання, Осмислення. Типовими формами роботи є групова й парна робота. Ці форми мають велике значення для формування творчої особистості учня. Вони тренують позитивну взаємозалежність та індивідуальну відповідальність. Взаємодія віч-на-віч формує товариську вправність. Сам процес роботи у групах чи парах завжди є творчо-пошуковим: завдання ставиться перед групою й у кожного є стимул відзначитись і зробити свій внесок. Використання групових форм роботи створює умови як для розвитку мислення, так і для самоствердження особистості.

Типовими формами роботи є групова й парна робота. Ці форми мають велике значення для формування творчої особистості учня. Вони тренують позитивну взаємозалежність та індивідуальну відповідальність. Взаємодія віч-на-віч формує товариську вправність. Сам процес роботи у групах чи парах завжди є творчо-пошуковим: завдання ставиться перед групою й у кожного є стимул відзначитись і зробити свій внесок. Використання групових форм роботи створює умови як для розвитку мислення, так і для самоствердження особистості.

Інтенсивне опрацювання граматики, великий обсяг лексичного матеріалу, різні види комунікативних завдань та вправ забезпечують всебічне вивчення сучасної англійської мови.

<Повернутися назад>
Відеозвернення

Наші опитування
Яку іноземну мову Ви хотіли б вивчати?

Англійську
Німецьку
Іншу...
Cпіваємо разом
© Shortie

Онлайн Тестування

Copyright © Курси іноземних мов Ірини Ченцової в м.Трускавець!
e-mail:chentsova_irina@yahoo.com
Відкриття сторінки: 0.16 секунди
Украинский образовательный портал «Репетитор». Репетиторы, курсы иностранных языков, тренеры. ЗНО, ВУЗы Украины, рефераты.